POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 June 2020

Kalaburagi District Press Note for Recruitment


                                                                                                              ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರವರ ಕಛೇರಿ,           
                                                                                                                 ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
                                                                                                                   ದಿನಾಂಕ: 16-06-2020
                                                                           ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
               2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೃಂದದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದುಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. (ವಯೋಮಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ)
                          
ಕ್ರಸಂ
ವೃಂದ
ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1
ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ. (ಪುರುಷ ಮಹಿಳಾ) (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ)
558
22-06-2020
25-06-2020
09-07-2020
13-07-2020
2
ಎ.ಪಿ.ಸಿ. (ಪುರುಷ)   (ಸಿಎಆರ್/ಡಿಎಆರ್)
(ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ)
444
22-06-2020
25-06-2020
09-07-2020
13-07-2020
3
ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ. (ಪುರುಷ ಮಹಿಳಾ)
2007
22-06-2020
25-06-2020
13-06-2020
15-07-2020
4
ಸ್ಟೇ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. (ಪುರುಷ ಮಹಿಳಾ) (ಕೆಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ ಐಆರ್.ಬಿ)
1005
22-06-2020
25-06-2020
13-06-2020
15-07-2020
5
ಸ್ಟೇ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. (ಪುರುಷ ಮಹಿಳಾ) (ಕೆಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ ಐಆರ್.ಬಿ)
2420
15-06-2020
18-06-2020
06-07-2020
08-07-2020
6
ಸ್ಟೇ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. (ಪುರುಷ)  (ಬ್ಯಾಂಡ್ಸಮನ್) (ಕೆಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ ಐಆರ್.ಬಿ)
252
                   

                                                                                                                         ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
                                                                                                                              ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ,
                                                                                                                             ಕಲಬುರಗಿ.