POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

19 June 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ, ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ರಾಂಪೂರೆ ಸಾ|| ದೇವಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17-06-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು, ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು, ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ 700/-ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 93,200/- ರೂಪಾಯಿಗಳನೇದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ