POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 January 2019

KALABURAGI DISTRICT PRESS NOTE


         ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ  ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ   ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು