POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

15 July 2015

Kalaburgi District Press Note

ಪೊಲೀಸ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಈ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದೇನಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಿಗಿ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಿಗಿ ಪಡೆಯದೇ ಸಾಲ ಕೊಡುವವರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ  ಸಾಲ ಕೊಡುವವರ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೋಣೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಫೋನ ನಂಬರಗಳಾದ 01) 08472-263677, 2) 9480803500 ಮತ್ತು 3) 100 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೊರಲಾಗಿದೆಈ ಸಹಾಯವಾಣಿಯು ದಿನದ 24 ಘಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

No comments: