POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

26 January 2013

GULBARGA DISTRICT


ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ವಜೀರ ಅಹಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರಿಂದ 64 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದ್ವಜಾರೋಹಣಾ ನೇರವೇರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ..
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಮದ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಗುಲಬರ್ಗಾರವರಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, 64 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದ್ವಜಾರೋಹಣಾವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ದ್ವಜಾರೋಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರವೇರಿಸಿದರು, ದ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.  

No comments: