POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

10 January 2013

GULBARGA DISTRICT
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಕೂಡಾ ದಿನಾಂಕ:08-01-2013 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:10-01-2013 ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ  ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟವನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ರವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಿಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ರಾಹ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟವನ್ನು ಅತೀ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ,ಎನ.ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಮದ ವಜೀರ ಅಹಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು (ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯಿಂದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ) ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯಿಂದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟವು ಹಬ್ಬದ ವಾತವರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ಸಾಹೇಬರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೀಡ್ರಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎ.ಅರ್. ಘಟಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹಾಗು ಅಮರಯ್ಯ ಎಪಿಸಿ ಡಿಎಅರ್ ಘಟಕರವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ತಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಪೇದೆಯವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 2012 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗು ತಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

No comments: