POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 August 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶೆಣೆಪ್ಪ ಬಸನಾಕರ ಸಾ: ಬೆಳಮಗಿ ರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಗೆ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 35,000 ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 68,400=00 ಮತ್ತು ಶ್ರೀರೇಖಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಅಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲ್ ಒಟ್ಟು 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

No comments: